15/10/2022 Asemblea Xeral Ordinaria 2022


 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2022

A Xunta Directiva enviou mail a todas as persoas asociadas convocando a Asemblea Xeral Ordinaria para o próximo día sábado 15 de outubro ás 10:30 A.M. en primeira convocatoria e ás 11:00 A.M. en segunda convocatoria no Centro Cívico de Monelos, co seguinte Orde do día:

  1. Aprobación, se procede, das Contas Anuais.
  2. Aprobación, se procede, do Informe Anual da Asociación.
  3. Renovación dos cargos para nova directiva. Presentación e votación.
  4. Rogos e preguntas.

Se envia tamén no correo o Informe Anual 2022 da asociación e en breve enviaremos os documentos das contas anuais completos.

 Esta asemblea é sóamente para persoas asociadas.

--------

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022

La Junta Directiva envió mail a todas las personas asociadas convocando a Asamblea General Ordinaria para el próximo día sábado 15 de octubre a las 10:30 A.M. en primera convocatoria y a las 11:00 A.M. en segunda convocatoria en el Centro Cívico de Monelos, con el siguiente órden del día:

  1. Aprobación, se procede, de las cuentas anuales.
  2. Aprobación, se procede, del Informe Anual de la Asociación.
  3. Renovación de los cargos para nueva directiva. Presentación y votación.
  4. Ruegos y preguntas.

Se envia también en el correo el Informe Anual 2022 de la asociación y en breve enviaremos los documentos de las cuentas anuales completos.

Esta asamblea es solamente para personas asociadas.