20/09/2022 Espazo libre de violencias machistas


A Asociación conseguiu o distintivo de Espazo libre de Violencias Machistas outorgado pola Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá do concello da Coruña. 

Non tivemos que facer moitos esforzos para conseguilo, posto que aquelas persoas que fundaron a asociación no 2016 deixaron un gran traballo feito desde o principio en canto a igualdade entre as persoas asociadas, e os estatutos e réxime interno son unha gran mostra do bo saber facer desde esa data con respecto a este aspecto de loita contra a violencia machista na nosa asociación. 

Agradecer tamén á gran profesionalidade das persoas que nos guiaron por parte do Concello durante o camiño do Pacto Social para conseguir este recoñecemento.

----- 

La Asociación ha conseguido el distintivo de Espacio libre de Violencias Machistas otorgado por la Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana del ayuntamiento de A Coruña.
 

No hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para conseguirlo, puesto que aquellas personas que fundaron la asociación en el 2016 dejaron un gran trabajo hecho desde el principio en cuanto a igualdad entre las personas asociadas, y los estatutos y régimen interno son una gran muestra del buen saber hacer desde esa fecha con respecto a este aspecto de lucha contra la violencia machista en nuestra asociación.
 

Agradecer también a la gran profesionalidad de las personas que nos han guiado por parte del Ayuntamiento durante el camino del Pacto Social para conseguir este reconocimiento.