29-02-2024 Actualizacion biblioteca

 

Actualizamos a nosa biblioteca cos seguintes libros, xa dispoñibles para préstamo a persoas asociadas:

---

Actualizamos nuestra biblioteca con los siguientes libros, ya disponibles para préstamo a personas asociadas:


"Bosque animado" y  "Algo, nada, siempre" 
de Vari Caramés.